Prawo pracy

Szwedzkie prawo pracy oparte jest na umowach zbiorowych między pracodawcami a związkami zawodowymi.
W Szwecji nie ma prawnie ustalonej pensji minimalnej, ponieważ zakłada się, że umowa zbiorowa określa odpowiednią stawkę minimalną za daną pracę.
W odróżnieniu od polskiego ustawodawstwa w Szwecji nie ma jednolitego kodeksu pracy.

Oto lista najważniejszych regulacji prawnych dotyczących pracy:
- Prawo do współdecydowania (Medbestämmandelag, w skrócie: MBL),
- Prawo ochrony zatrudnienia (Lag om anställningsskydd, w skrócie: LAS),
- Prawo dotyczące czasu pracy (Arbetstidslag, w skrócie: ATL),
- Prawo urlopowe (Semesterlag),
- Prawo dotyczące środowiska pracy (Arbetsmiljölag),
- Prawo o urlopach w celu wychowywania małego dziecka (Föräldraledighetslag),
- Prawo o urlopach w celu kształcenia się (Studieledighetslag),
- Prawo o zakazie dyskryminacji (Jämställdhetslag).

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

poloniainfo Unity Line Max Pol