Umowa o pracę

W Szwecji obowiązują dwie formy zatrudnienia: umowa na czas nieokreślony (Tillsvidareanställning) oraz umowa ograniczonaw czasie.
Umowa na czas nieokreślony jest najpopularniejszą i najbardziej korzystną dla pracownika formą zatrudnienia w Szwecji.

Umowy ograniczone w czasie to:
- umowa na czas próbny (Provanstälning) – maksymalnie na 6 miesięcy,
- umowa na czas określony (Visstidsanställning) – maksymalnie na 2 lata,
- umowa na czas wykonania danej pracy (Projektanställning),
- praca sezonowa (Säsongsarbete),
- praca w zastępstwie (Vikariat),
- praktyka lub/oraz praca w okresie wakacyjnym (Praktik och Feriearbete).

Aby uzyskać prawo do dłuższego pobytu w Szwecji (Uppehållsrätt) najkorzysteniejsza jest umowa na czas nieokreślony.
Niestety, również w Szwecji zdarzają się przypadki oszustw pracowników. Dlatego, aby uniknąć tej przykrej sytuacji, bardzo ważne jest szczegółowe przeczytanie umowy o pracę przed jej podpisaniem. Umowa o pracę powinna być zawsze zawarta na piśmie.
Pamiętajmy, że udowodnienie zawarcia umowy ustnej, zwłaszcza, gdy nie posiadamy świadków, jest bardzo trudne, a często niemożliwe.
Zgodnie z prawem ochrony zatrudnienia (Lag om anställningsskydd), pracodawca i pracownik mogą ustnie dojść do porozumienia o warunkach pracy, wówczas pracodawca powinien dostarczyć pracownikowi umowę w formie pisemnej najpóźniej miesiąc po podjęciu przez niego pracy.

Umowa o pracę powinna zawierać następujące informacje:
- nazwę i adres pracodawcy, numer organizacyjny firmy,
- imię, nazwisko, adres i numer personalny pracownika,
- zawód wykonywany oraz obowiązki pracownika,
- formę zatrudnienia,
- wynagrodzenie (stawka godzinowa, pensja tygodniowa lub miesięczna),
- ilość godzin pracy (patrz: Wymiar i rozkład czasu pracy),
- wynagrodzenie za nadgodziny,
- dni wypłaty,
- okres wypowiedzenia pracy,
- ilość dni urlopu,
- rodzaj umowy zbiorowej, jeśli obowiązuje ona w danym miejscu pracy,
- rodzaj ubezpieczeń, którymi objęty jest pracownik w danym miejscu pracy,
- datę rozpoczęcia pracy.
Niekiedy świadczenia urlopowe są wliczone do stawki wynagrodzenia. Należy zwrócić na to uwagę, bo to oznacza, że „rzeczywiste” wynagrodzenie za pracę jest o około 10% niższe niż kwota wymieniona w umowie.
Wszystkie stawki wynagrodzenia są podawane w umowie jako stawki brutto, tzn. że pracodawca będzie potrącał od nich zaliczkę na podatek, obecnie około 32%.
Umowa o pracę powinna być podpisana przez pracownika oraz pracodawcę i sporządzona w dwóch egzemplarzach (obydwa w oryginale), po jednym dla każdego z nich. Jest to bardzo ważne w razie wystąpienia jakiegoś konfliktu i konieczności dochodzenia roszczeń przed sądem.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

poloniainfo Unity Line Max Pol